Elisabeta Isanos - Bibliografie

   
 Pagina principala
 Biografie
 Bibliografie
 Poezii
 Proza
 Critica
 Biblioteca virtuala
 Galerie foto
 Revista Ferestre

BIBLIOGRAFIE

Elisabeta Isanos - Bibliografie (pdf 55 kb)

- Poezie -

 • Orase nostalgice, poezii, Editura pentru literatură, Bucuresti, 1969
 • Versuri, Ed. Junimea, Iasi, 1980
 • Grădina de iarnă, Ed. Eminescu, Bucuresti, 1987
 • Necuprinsele, Bucuresti, 1999
 • Cântecul Soarelui, poem. Bucuresti, 2001
 • Ai clipa doar..., 180 de catrene de Omar Khayyam, parafraze românesti. Ed. Lucman, Bucuresti 2007
 • Duminică devreme, editie electronică, însotit de versiunea sonoră în lectura autoarei. Editura on-line a site-ului www.isanos.ro
 • Urgia plăpânzilor/Wrath of the frail/La Colere des fragiles, poeme, trilingv română-engleză-franceză. Editura Lucman, Bucuresti, 2011
 • Poemele Dagmarei/Les Poemes de Dagmar, bilingv română-franceză. Editura Lucman, Bucuresti, 2012
 • Versuri, Editura TipoMoldova, Iasi, colectia Opera Omnia/Poezie contemporană, 2012

 • - Proză -

 • Pasaport pentru Orasul de Sus, proză. Bucuresti, 1999
 • Doctorul de pe comoară, proză. Bucuresti, 1999
 • În căutarea Magdei Isanos, eseu biografic. Editura Fundatiei PRO, Bucuresti, 2003
 • Drumul spre Ombria, roman. Editura Augusta/Artpress, Timisoara, 2004
 • Cosânzenii, roman biografic. Editura Augusta/Artpress, Timisoara, 2005
 • Amur, roman, Editura Augusta/Artpress, Timisoara, 2006
 • În Bucuresti, fără adresă, eseu, Editura Vremea, Bucuresti, 2008
 • Poarta de Vest, roman, Editura Lucman, Bucuresti, 2010
 • Femeia cu abajur si alte povestiri. Editura TipoMoldova, Iasi, colectia Opera Omnia/Proză scurtă contemporană, 2012
 • Cosânzenii, editia a II-a, Editura TipoMoldova, Iasi, colectia Opera Omnia/Romanul de azi, 2013
 • Amur, editia a II-a, Editura TipoMoldova, colectia Opera Omnia/Romanul de azi, Iasi, 2013
 • Drumul spre Ombria, editia a II-a, adăugită, Editura TipoMoldova, Iasi, colectia Opera Omnia/Romanul de azi, 2013
 • Poarta de Vest, editia a II-a, Editura TipoMoldova, Iasi, colectia Opera Omnia/Romanul de azi, 2013

  - Povestiri si versuri proprii în următoarele antologii si reviste (în limba română si franceză) -


 • La Maison dans la Vallée, povestire, în Antologia „Contes et Nouvelles francophones”, Éditions Échanges Internationaux, Paris, 1995
 • Parfumuri, grupaj de poeme (bilingv), în Antologia Festivalului International „Noptile de poezie de la Curtea de Arges”, „Poesys 10. Excelsior, 2007.
 • Înjurătura, sonet, în antologia „Autografe pentru Bucovina literară”, Editura Musatinii, Suceava, 2009;
 • Cinci sonete, trei în limba română si două în limba franceză, în „Antologia sonetului românesc”, vol. 2 si 3, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucuresti, 2009.
 • Viile arse, grupaj de poeme, în Antologia revistei Orizont literar contemporan, decembrie 2010

  - Apărute în reviste -

 • Duminică devreme, grupaj de poezii, în revista Orizont literar contemporan, II, nr.6 (11), iulie 2009
 • Crăciun, Mutenie, sonete, în revista Poezia, XIV, nr.4(50), iarnă 2009
 • Primăvară, grupaj de poeme, în rev. Ateneu, nr. 2, februarie 2010
 • Nefiinta, grupaj de poeme, în rev. Acolada, IV, nr. 3, martie 2010, Satu Mare
 • Viile arse, grupaj de poeme bilingv, română-engleză, în rev. Orizont literar contemporan, III, nr. 1, ian.-martie 2010
 • Generatie, grupaj de poeme în rev. Pro Saeculum, IX, nr. 3-4, 15 apr.-1 iunie 2010, Focsani
 • Poemele din Ombria, grupaj apărut în rev. Baaadul Literar, IV, nr. 4, noiembrie 2010, Bârlad
 • Stihuri deasupra fruntii, grupaj în rev. Orizont literar contemporan, III, nr. 6, decembrie 2010
 • Spatiul vietii, grupaj de poeme, în revista Spatii culturale, IV, nr. 14, Râmnicu Sărat
 • La un pas de tine, fragmente din romanul Amur, bilingv română-engleză, în rev. Orizont literar contemporan, IV, nr. 2, martie-aprilie 2011
 • Scara îngerilor, grupaj de poeme, în rev. Orizont literar contemporan, IV, nr. 3, mai-iunie 2011
 • Minunea, grupaj apărut în rev. Bucurestiul literar si artistic, II, nr. 1, ianuarie 2012
 • Ultima terra, grupaj de poeme, în rev. Acolada, Satu Mare, VI, nr. 3, martie 2012
 • Ninsoare, grupaj de poeme în rev. Conta, Piatra NeamŃ, nr. 9, 2012
 • Pentru tine-s prea tânără si pururi prea nouă, poem, în rev. Baaadul literar, Bârlad, VI, nr, 2, mai 2012
 • Biblioteca din noroi (I si II), eseu, în paginile Literatură & Artă ale ziarului Crai nou, Suceava, nr. 6033 si 6039, din 25 august si 1 septembrie 2012
 • Timpul tău/Temps, grupaj bilingv, apărut în revista KADO Calea Poeziei, II, no. 1, march-april 2013
 • Din Poemele Dagmarei - graiul amurg, în revista Gând românesc (Alba Iulia), Anul VIII, nr. 1 (69), mai 2014.
 • Jertfa si alte poeme (Din Poemele Dagmarei), în revista Gând românesc, Anul VIII, nr. 2 (70), iunie 2014.

  - Eseuri si comentarii pe marginea cărtilor -

 • O carte inspirată: Viata lui Iisus de Ion Murgeanu, în rev. Oglinda literară, IX, nr. 107, noiembrie 2010, si nr. 108, decembrie 2010, Focsani
 • Via biruitoare, eseu pe marginea romanului Via de Ion Murgeanu, în rev online Ferestre editată de site-ul www.isanos.ro, II, nr. 1, februarie 2011
 • Învătătorii înmărmuriti, despre Povesti cu fântâni si statui din Bucuresti de Victoria Dragu Dimitriu, în rev online Ferestre, II, nr. 1, februarie 2011; apărută în Bucurestiul literar si artistic, III, nr. 3, martie 2013, cu titlul „Nu ne iubim Bucurestii, nu ne iubim nici pe noi!”.
 • Divanul poetilor sau despre Himera literaturii de Ion Murgeanu si Ion Lazu, în rev. Actualitatea literară, II, nr. 6, martie 2011, Lugoj
 • Poetul în iarnă (despre poetul Ion Murgeanu), în rev. Baaadul literar, V, nr. 2, mai 2011, Bârlad
 • Cartea lui Iane Verga, impresii pe marginea romanului Edenul de Ion Murgeanu, în rev. Baaadul literar, V, nr, 2, mai 2011, Bârlad
 • O viată trăită la sânge, impresii pe marginea romanului Veneticii de Ion Lazu, în rev Pro Saeculum
 • Emil Faguet si Discussions politiques, eseu, în rev. Baaadul literar, VI, nr. 3-4, august-noiembrie 2012
 • Eusebiu Camilar et la culture orientale (I), în revista KADO Calea Poeziei, year I, no. 2, october 2012
 • Eusebiu Camilar et la culture orientale (II), în revista KADO calea poeziei, year II, no. 1-3, march-april 2013
 • Anselmus. O evocare a poetului Stefan Ioanid, în revista Baaadul literar, VII, nr, 1-2, februarie-mai 2013
 • Spre lumina tiparului, eseu despre greselile de tipar din editiile de poezii ale Magdei Isanos , în rev. Bucurestiul literar si artistic, III, nr. 5 (20), mai 2013
 • Spre lumina tiparului, notă asupra editiei, la volumul „Pomii cei tineri” de Magda Isanos, editie, notă asupra editiei si postfată de Elisabeta Isanos. Editura TipoMoldova, colectia OPERE, Iasi, 2013
 • Istorie trăită: Interventia lui Nicolae Iorga în favoarea unei fete din Basarabia, în revista Pro Saeculum, XII, 3-4, 15 aprilie-1 iunie 2013

  - Interviuri -

 • Cu scriitoarea Elisabeta Isanos la început de an, interviu de Doina Cernica, în suplimentul Literatură & Artă al ziarului Crai nou, 12 ianuarie 2013
 • Noul trebuie să se ivească pe terenul traditiei, nu în gol, alăturea cu drumul. Dialog cu scriitoarea Elisabeta Isanos. Interviu de Marius Chelaru, în rev. Convorbiri literare nr. 5, iunie 2012
 • Scriitorul cere în cel mai înalt grad colaborarea cititorului, în care eu văd un adevărat creator... Interviu realizat de Steluta Pestrea Suciu, în revista Astra. Supliment. Literatură, artă si idei, serie nouă, nr. 3-4, 2012.

  - Traduceri din limba română în limba franceză apărute în volum -

 • Mihai Eminescu, Poezii/Poésies, Ed. Libra, 1993
 • Mihai Eminescu, Poezii/Poésies. Ed. Libra, 1994
 • Magda Isanos, Poezii/Poésies, Ed.Libra, 1996
 • Carolina Ilica, Din foc si din gheată/De feu et de glace. Ars Multimedia/Academia Internatională Orient- Occident, Bucarest/Metz, 2006
 • Carolina Ilica, Plângând de frumusete/Beauté qui fait gémir (Cartea de lână), lansată la editia 2007 a Festivalului International „Noptile de poezie de la Curtea de Arges”
 • Marius Chelaru, Exercice de solitude, Degan Editions – collection ARC, Paris, 2013

  - Traduceri apărute în antologii si reviste -

 • Elena Văcărescu, poezii, în Scrieri alese. Editura Minerva, Bucuresti, 1975
 • Elena Văcărescu, poezii, în volumul łara mea. Editura Minerva, Bucuresti, 1977
 • Mihai Eminescu, Rugăciunea unui dac/La Priere d’un Dace, în „La Langue Française au risque des cultures. Actes du Congres”. Éditions Échanges Internationaux, Paris, 1995
 • Mihai Eminescu, Freamăt de codru/Friselis du bois, în La Foret. Anthologie poétique. Éditions Du Chene, Paris, 1997
 • Mihai Eminescu, poezii, în Poeme alese/Poemes choisis. Editura Grai si Suflet-Cultura naŃională, Bucuresti, 1999
 • Mihai Eminescu, La steaua/Vers l’Étoile, două versiuni, în antologia La steaua, în limbile lumii. Kiev, Editura Svit, 2000
 • Mihai Eminescu, „Venere si Madonă/Vénus et Madone”, în Antologia Festivalului International „Noptile de poezie de la Curtea de Arges”. Editura Academiei Internationale Orient-Occident, 2005
 • Cimitir lângă mare, traducere după Le Cimetiere marin de Paul Valéry, în rev. Baaadul literar, VI, nr. 1, februarie 2012
 • Cimitir lângă mare, trad. după Le Cimetiere marin de Paul Valéry, în rev. Pro Saeculum, XI. nr. 1-2, 15 ian.-1 martie 2012
 • Mihai Eminescu, un grupaj bilingv (română/franceză) de 13 poezii, în Antologia „L’Europe et l’Amour en Poésie, de Jean-Pierre Lefeuvre, f.e., f.a
 • Mihai Eminescu, Kâmadeva (versiune franceză), în revista Kado/Calea poeziei, Year II, No. 2 (4), November 2013.

  - A participat (cu traducerea în franceză) la CD-urile -

 • Les cinq Épîtres de Mihai Eminescu” récitées par Radu Prince de Hohenzollern-Veringen. Fondation Culturelle Roumaine-Electrecord
 • Mihai Eminescu, viata si opera poetului, plurilingv (cu traducerea în franceză a unor poeme). Libra Cultural Fondation, 2000